Timezone: »

 
Multimodal Transfer Deep Learning with Applications in Audio-Visual Recognition
Seungwhan Moon

Fri Dec 11 08:00 AM -- 08:30 AM (PST) @

Author Information

Seungwhan Moon (Carnegie Mellon University)

More from the Same Authors

  • 2019 : Lunch break and poster »
    Felix Sattler · Khaoula El Mekkaoui · Neta Shoham · Cheng Hong · Florian Hartmann · Boyue Li · Daliang Li · Sebastian Caldas Rivera · Jianyu Wang · Kartikeya Bhardwaj · Tribhuvanesh Orekondy · YAN KANG · Dashan Gao · Mingshu Cong · Xin Yao · Songtao Lu · JIAHUAN LUO · Shicong Cen · Peter Kairouz · Yihan Jiang · Tzu Ming Hsu · Aleksei Triastcyn · Yang Liu · Ahmed Khaled Ragab Bayoumi · Zhicong Liang · Boi Faltings · Seungwhan Moon · Suyi Li · Tao Fan · Tianchi Huang · Chunyan Miao · Hang Qi · Matthew Brown · Lucas Glass · Junpu Wang · Wei Chen · Radu Marculescu · tomer avidor · Xueyang Wu · Mingyi Hong · Ce Ju · John Rush · Ruixiao Zhang · Youchi ZHOU · Fran├žoise Beaufays · Yingxuan Zhu · Lei Xia
  • 2015 : Accepted Orals and Spotlights »
    Seungwhan Moon · George Trigeorgis · Goker Erdogan · Tadahiro Taniguchi