Timezone: »

 
Contributed talk: On Solving Local Minimax Optimization: A Follow-the-Ridge Approach
Yuanhao Wang

Sat Dec 14 02:40 PM -- 03:05 PM (PST) @

Many tasks in modern machine learning can be formulated as finding equilibria in \emph{sequential} games. In particular, two-player zero-sum sequential games, also known as minimax optimization, have received growing interest. It is tempting to apply gradient descent to solve minimax optimization given its popularity in supervised learning. However, we note that naive application of gradient descent fails to find local minimax -- the analogy of local minima in minimax optimization, since the fixed points of gradient dynamics might not be local minimax. In this paper, we propose \emph{Follow-the-Ridge} (FR), an algorithm that locally converges to and only converges to local minimax. We show theoretically that the algorithm addresses the limit cycling problem around fixed points, and is compatible with preconditioning and \emph{positive} momentum. Empirically, FR solves quadratic minimax problems and improves GAN training on simple tasks.

Author Information

Yuanhao Wang (Tsinghua University)

More from the Same Authors

  • 2021 Poster: An Exponential Lower Bound for Linearly Realizable MDP with Constant Suboptimality Gap »
    Yuanhao Wang · Ruosong Wang · Sham Kakade
  • 2021 Oral: An Exponential Lower Bound for Linearly Realizable MDP with Constant Suboptimality Gap »
    Yuanhao Wang · Ruosong Wang · Sham Kakade
  • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
    Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall