Timezone: »

 
TBD
Françoise Beaufays

Author Information

Françoise Beaufays (Google)

Françoise Beaufays is a Principal Scientist at Google, where she leads a team of engineers and researchers working on speech recognition and mobile keyboard input. Her area of expertise covers deep learning, language modeling and other technologies related to natural language processing, with a recent focus on privacy-preserving on-device learning. Françoise studied Mechanical and Electrical Engineering in Brussels, Belgium. She holds a PhD in Electrical Engineering and a PhD minor in Italian Literature, both from Stanford Uni

More from the Same Authors

  • 2019 : Lunch break and poster »
    Felix Sattler · Khaoula El Mekkaoui · Neta Shoham · Cheng Hong · Florian Hartmann · Boyue Li · Daliang Li · Sebastian Caldas Rivera · Jianyu Wang · Kartikeya Bhardwaj · Tribhuvanesh Orekondy · YAN KANG · Dashan Gao · Mingshu Cong · Xin Yao · Songtao Lu · JIAHUAN LUO · Shicong Cen · Peter Kairouz · Yihan Jiang · Tzu Ming Hsu · Aleksei Triastcyn · Yang Liu · Ahmed Khaled Ragab Bayoumi · Zhicong Liang · Boi Faltings · Seungwhan Moon · Suyi Li · Tao Fan · Tianchi Huang · Chunyan Miao · Hang Qi · Matthew Brown · Lucas Glass · Junpu Wang · Wei Chen · Radu Marculescu · tomer avidor · Xueyang Wu · Mingyi Hong · Ce Ju · John Rush · Ruixiao Zhang · Youchi ZHOU · Françoise Beaufays · Yingxuan Zhu · Lei Xia