Timezone: »

 
Poster
Average-Reward Learning and Planning with Options
Yi Wan · Abhishek Naik · Rich Sutton

Thu Dec 09 08:30 AM -- 10:00 AM (PST) @

We extend the options framework for temporal abstraction in reinforcement learning from discounted Markov decision processes (MDPs) to average-reward MDPs. Our contributions include general convergent off-policy inter-option learning algorithms, intra-option algorithms for learning values and models, as well as sample-based planning variants of our learning algorithms. Our algorithms and convergence proofs extend those recently developed by Wan, Naik, and Sutton. We also extend the notion of option-interrupting behaviour from the discounted to the average-reward formulation. We show the efficacy of the proposed algorithms with experiments on a continuing version of the Four-Room domain.

Author Information

Yi Wan (University of Alberta)
Abhishek Naik (University of Alberta)
Rich Sutton (Stow Research)

More from the Same Authors

  • 2022 : On Convergence of Average-Reward Off-Policy Control Algorithms in Weakly-Communicating MDPs »
    Yi Wan · Richard Sutton
  • 2022 : The Emphatic Approach to Average-Reward Policy Evaluation »
    Jiamin He · Yi Wan · Rupam Mahmood
  • 2019 : Poster and Coffee Break 1 »
    Aaron Sidford · Aditya Mahajan · Alejandro Ribeiro · Alex Lewandowski · Ali H Sayed · Ambuj Tewari · Angelika Steger · Anima Anandkumar · Asier Mujika · Hilbert J Kappen · Bolei Zhou · Byron Boots · Chelsea Finn · Chen-Yu Wei · Chi Jin · Ching-An Cheng · Christina Yu · Clement Gehring · Craig Boutilier · Dahua Lin · Daniel McNamee · Daniel Russo · David Brandfonbrener · Denny Zhou · Devesh Jha · Diego Romeres · Doina Precup · Dominik Thalmeier · Eduard Gorbunov · Elad Hazan · Elena Smirnova · Elvis Dohmatob · Emma Brunskill · Enrique Munoz de Cote · Ethan Waldie · Florian Meier · Florian Schaefer · Ge Liu · Gergely Neu · Haim Kaplan · Hao Sun · Hengshuai Yao · Jalaj Bhandari · James A Preiss · Jayakumar Subramanian · Jiajin Li · Jieping Ye · Jimmy Smith · Joan Bas Serrano · Joan Bruna · John Langford · Jonathan Lee · Jose A. Arjona-Medina · Kaiqing Zhang · Karan Singh · Yuping Luo · Zafarali Ahmed · Zaiwei Chen · Zhaoran Wang · Zhizhong Li · Zhuoran Yang · Ziping Xu · Ziyang Tang · Yi Mao · David Brandfonbrener · Shirli Di-Castro · Riashat Islam · Zuyue Fu · Abhishek Naik · Saurabh Kumar · Benjamin Petit · Angeliki Kamoutsi · Simone Totaro · Arvind Raghunathan · Rui Wu · Donghwan Lee · Dongsheng Ding · Alec Koppel · Hao Sun · Christian Tjandraatmadja · Mahdi Karami · Jincheng Mei · Chenjun Xiao · Junfeng Wen · Zichen Zhang · Ross Goroshin · Mohammad Pezeshki · Jiaqi Zhai · Philip Amortila · Shuo Huang · Mariya Vasileva · El houcine Bergou · Adel Ahmadyan · Haoran Sun · Sheng Zhang · Lukas Gruber · Yuanhao Wang · Tetiana Parshakova