Timezone: »

 
Poster
Diffusion Normalizing Flow
Qinsheng Zhang · Yongxin Chen

Tue Dec 07 04:30 PM -- 06:00 PM (PST) @

We present a novel generative modeling method called diffusion normalizing flow based on stochastic differential equations (SDEs). The algorithm consists of two neural SDEs: a forward SDE that gradually adds noise to the data to transform the data into Gaussian random noise, and a backward SDE that gradually removes the noise to sample from the data distribution. By jointly training the two neural SDEs to minimize a common cost function that quantifies the difference between the two, the backward SDE converges to a diffusion process the starts with a Gaussian distribution and ends with the desired data distribution. Our method is closely related to normalizing flow and diffusion probabilistic models, and can be viewed as a combination of the two. Compared with normalizing flow, diffusion normalizing flow is able to learn distributions with sharp boundaries. Compared with diffusion probabilistic models, diffusion normalizing flow requires fewer discretization steps and thus has better sampling efficiency. Our algorithm demonstrates competitive performance in both high-dimension data density estimation and image generation tasks.

Author Information

Qinsheng Zhang (Georgia Institute of Technology)
Yongxin Chen (Georgia Institute of Technology)

More from the Same Authors

 • 2021 : On the complexity of the optimal transport problem with graph-structured cost »
  Jiaojiao Fan · Isabel Haasler · Johan Karlsson · Yongxin Chen
 • 2021 : Variational Wasserstein gradient flow »
  Jiaojiao Fan · Amirhossein Taghvaei · Yongxin Chen
 • 2022 : Fast Sampling of Diffusion Models with Exponential Integrator »
  Qinsheng Zhang · Yongxin Chen
 • 2022 : AsymQ: Asymmetric Q-loss to mitigate overestimation bias in off-policy reinforcement learning »
  Qinsheng Zhang · Arjun Krishna · Sehoon Ha · Yongxin Chen
 • 2020 Poster: Can Temporal-Difference and Q-Learning Learn Representation? A Mean-Field Theory »
  Yufeng Zhang · Qi Cai · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang
 • 2020 Oral: Can Temporal-Difference and Q-Learning Learn Representation? A Mean-Field Theory »
  Yufeng Zhang · Qi Cai · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster Spotlight 2 »
  Aaron Sidford · Mengdi Wang · Lin Yang · Yinyu Ye · Zuyue Fu · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang · Ofir Nachum · Bo Dai · Ilya Kostrikov · Dale Schuurmans · Ziyang Tang · Yihao Feng · Lihong Li · Denny Zhou · Qiang Liu · Rodrigo Toro Icarte · Ethan Waldie · Toryn Klassen · Rick Valenzano · Margarita Castro · Simon Du · Sham Kakade · Ruosong Wang · Minshuo Chen · Tianyi Liu · Xingguo Li · Zhaoran Wang · Tuo Zhao · Philip Amortila · Doina Precup · Prakash Panangaden · Marc Bellemare
 • 2019 Poster: Provably Global Convergence of Actor-Critic: A Case for Linear Quadratic Regulator with Ergodic Cost »
  Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Mingyi Hong · Zhaoran Wang