Timezone: »

 
A Multi-Survey Dataset and Benchmark for First Break Picking in Hard Rock Seismic Exploration
Pierre-Luc St-Charles · Joumana Ghosn

Seismic surveys are a valuable source of information for mineral exploration activities. We introduce a reflection seismic survey dataset acquired at four distinct hard rock mining sites to stimulate the development of new seismic data interpretation approaches. In particular, we provide annotations as well as a sound benchmarking methodology to evaluate the transferability of supervised first break picking solutions on our dataset. We train and evaluate a baseline solution based on a U-Net and discuss potential improvements to this approach.

Author Information

Pierre-Luc St-Charles (Mila)
Joumana Ghosn (Mila)

More from the Same Authors

 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-2 »
  Yichuan Mo · Botao Yu · Gang Li · Zezhong Xu · Haoran Wei · Arsene Fansi Tchango · Raef Bassily · Haoyu Lu · Qi Zhang · Songming Liu · Mingyu Ding · Peiling Lu · Yifei Wang · Xiang Li · Dongxian Wu · Ping Guo · Wen Zhang · Hao Zhongkai · Mehryar Mohri · Rishab Goel · Yisen Wang · Yifei Wang · Yangguang Zhu · Zhi Wen · Ananda Theertha Suresh · Chengyang Ying · Yujie Wang · Peng Ye · Rui Wang · Nanyi Fei · Hui Chen · Yiwen Guo · Wei Hu · Chenglong Liu · Julien Martel · Yuqi Huo · Wu Yichao · Hang Su · Yisen Wang · Peng Wang · Huajun Chen · Xu Tan · Jun Zhu · Ding Liang · Zhiwu Lu · Joumana Ghosn · Shanshan Zhang · Wei Ye · Ze Cheng · Shikun Zhang · Tao Qin · Tie-Yan Liu
 • 2022 Spotlight: DDXPlus: A New Dataset For Automatic Medical Diagnosis »
  Arsene Fansi Tchango · Rishab Goel · Zhi Wen · Julien Martel · Joumana Ghosn
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 1A-4 »
  Siwei Wang · Jing Liu · Nianqiao Ju · Shiqian Li · Elo├»se Berthier · Muhammad Faaiz Taufiq · Arsene Fansi Tchango · Chen Liang · Chulin Xie · Jordan Awan · Jean-Francois Ton · Ziad Kobeissi · Wenguan Wang · Xinwang Liu · Kewen Wu · Rishab Goel · Jiaxu Miao · Suyuan Liu · Julien Martel · Ruobin Gong · Francis Bach · Chi Zhang · Rob Cornish · Sanmi Koyejo · Zhi Wen · Yee Whye Teh · Yi Yang · Jiaqi Jin · Bo Li · Yixin Zhu · Vinayak Rao · Wenxuan Tu · Gaetan Marceau Caron · Arnaud Doucet · Xinzhong Zhu · Joumana Ghosn · En Zhu
 • 2022 Spotlight: Towards Trustworthy Automatic Diagnosis Systems by Emulating Doctors' Reasoning with Deep Reinforcement Learning »
  Arsene Fansi Tchango · Rishab Goel · Julien Martel · Zhi Wen · Gaetan Marceau Caron · Joumana Ghosn
 • 2022 Poster: Towards Trustworthy Automatic Diagnosis Systems by Emulating Doctors' Reasoning with Deep Reinforcement Learning »
  Arsene Fansi Tchango · Rishab Goel · Julien Martel · Zhi Wen · Gaetan Marceau Caron · Joumana Ghosn
 • 2022 Poster: DDXPlus: A New Dataset For Automatic Medical Diagnosis »
  Arsene Fansi Tchango · Rishab Goel · Zhi Wen · Julien Martel · Joumana Ghosn