Timezone: »

 
On the complexity of the optimal transport problem with graph-structured cost
Jiaojiao Fan · Isabel Haasler · Johan Karlsson · Yongxin Chen
Event URL: https://arxiv.org/abs/2110.00627 »
Multi-marginal optimal transport (MOT) is a generalization of optimal transport to multiple marginals. Optimal transport has evolved into an important tool in many machine learning applications, and its multi-marginal extension opens up for addressing new challenges in the field of machine learning. However, the usage of MOT has been largely impeded by its computational complexity which scales exponentially in the number of marginals. Fortunately, in many applications, such as barycenter or interpolation problems, the cost function adheres to structures, which has recently been exploited for developing efficient computational methods. In this work, we derive computational bounds for these methods. With $m$ marginal distributions supported on $n$ points, we provide a $ \mathcal{\tilde O}(d(G)m n^2\epsilon^{-2})$ bound for a $\epsilon$-accuracy when the problem is associated with a tree with diameter $d(G)$. For the special case of the Wasserstein barycenter problem, which corresponds to a star-shaped tree, our bound is in alignment with the existing complexity bound for it.

Author Information

Jiaojiao Fan (Georgia Institute of Technology)
Isabel Haasler (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden)
Johan Karlsson (KTH Royal Institute of Technology)
Yongxin Chen (Georgia Institute of Technology)

More from the Same Authors

 • 2021 : Variational Wasserstein gradient flow »
  Jiaojiao Fan · Amirhossein Taghvaei · Yongxin Chen
 • 2022 : Fast Sampling of Diffusion Models with Exponential Integrator »
  Qinsheng Zhang · Yongxin Chen
 • 2022 : AsymQ: Asymmetric Q-loss to mitigate overestimation bias in off-policy reinforcement learning »
  Qinsheng Zhang · Arjun Krishna · Sehoon Ha · Yongxin Chen
 • 2022 : Generating Synthetic Datasets by Interpolating along Generalized Geodesics »
  Jiaojiao Fan · David Alvarez-Melis
 • 2021 Poster: Diffusion Normalizing Flow »
  Qinsheng Zhang · Yongxin Chen
 • 2020 Poster: Can Temporal-Difference and Q-Learning Learn Representation? A Mean-Field Theory »
  Yufeng Zhang · Qi Cai · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang
 • 2020 Oral: Can Temporal-Difference and Q-Learning Learn Representation? A Mean-Field Theory »
  Yufeng Zhang · Qi Cai · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 : Poster Spotlight 2 »
  Aaron Sidford · Mengdi Wang · Lin Yang · Yinyu Ye · Zuyue Fu · Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Zhaoran Wang · Ofir Nachum · Bo Dai · Ilya Kostrikov · Dale Schuurmans · Ziyang Tang · Yihao Feng · Lihong Li · Denny Zhou · Qiang Liu · Rodrigo Toro Icarte · Ethan Waldie · Toryn Klassen · Rick Valenzano · Margarita Castro · Simon Du · Sham Kakade · Ruosong Wang · Minshuo Chen · Tianyi Liu · Xingguo Li · Zhaoran Wang · Tuo Zhao · Philip Amortila · Doina Precup · Prakash Panangaden · Marc Bellemare
 • 2019 Poster: Provably Global Convergence of Actor-Critic: A Case for Linear Quadratic Regulator with Ergodic Cost »
  Zhuoran Yang · Yongxin Chen · Mingyi Hong · Zhaoran Wang