Timezone: »

 
Poster
Equivariant Graph Hierarchy-Based Neural Networks
Jiaqi Han · Wenbing Huang · Tingyang Xu · Yu Rong

@

Equivariant Graph neural Networks (EGNs) are powerful in characterizing the dynamics of multi-body physical systems. Existing EGNs conduct flat message passing, which, yet, is unable to capture the spatial/dynamical hierarchy for complex systems particularly, limiting substructure discovery and global information fusion. In this paper, we propose Equivariant Hierarchy-based Graph Networks (EGHNs) which consist of the three key components: generalized Equivariant Matrix Message Passing (EMMP) , E-Pool and E-UnPool. In particular, EMMP is able to improve the expressivity of conventional equivariant message passing, E-Pool assigns the quantities of the low-level nodes into high-level clusters, while E-UnPool leverages the high-level information to update the dynamics of the low-level nodes. As their names imply, both E-Pool and E-UnPool are guaranteed to be equivariant to meet physic symmetry. Considerable experimental evaluations verify the effectiveness of our EGHN on several applications including multi-object dynamics simulation, motion capture, and protein dynamics modeling.

Author Information

Jiaqi Han (Tsinghua University)
Wenbing Huang (Tsinghua University)
Tingyang Xu (Tencent AI Lab)
Yu Rong (Tencent AI Lab)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

 • 2022 Poster: When to Update Your Model: Constrained Model-based Reinforcement Learning »
  Tianying Ji · Yu Luo · Fuchun Sun · Mingxuan Jing · Fengxiang He · Wenbing Huang
 • 2022 Poster: Learning Physical Dynamics with Subequivariant Graph Neural Networks »
  Jiaqi Han · Wenbing Huang · Hengbo Ma · Jiachen Li · Josh Tenenbaum · Chuang Gan
 • 2022 Poster: SNAKE: Shape-aware Neural 3D Keypoint Field »
  Chengliang Zhong · Peixing You · Xiaoxue Chen · Hao Zhao · Fuchun Sun · Guyue Zhou · Xiaodong Mu · Chuang Gan · Wenbing Huang
 • 2022 : Equivariant Graph Hierarchy-based Neural Networks »
  Jiaqi Han · Yu Rong · Tingyang Xu · Wenbing Huang
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-3 »
  Zhiying Jiang · Jiapeng Tang · Harsh Rangwani · Yuchen Rao · Ali Ayub · Sravanti Addepalli · Yuqi Wang · Xingzhe He · Gene Chou · Junyu Xie · Chengliang Zhong · Samyak Jain · Yuntao Chen · Weidi Xie · Sumukh K Aithal · Carter Fendley · Lev Markhasin · Yiqin Dai · Peixing You · Bastian Wandt · Yinyu Nie · Ilya Chugunov · Ji Xin · Andrew Zisserman · Mayank Mishra · Xiaoxue Chen · Angela Dai · ZHAO-XIANG ZHANG · Venkatesh Babu R · Helge Rhodin · Bi Wang · Felix Heide · Ming Li · Hao Zhao · Justus Thies · Venkatesh Babu R · Matthias Niessner · Jimmy Lin · Fuchun Sun · Guyue Zhou · Xiaodong Mu · Chuang Gan · Wenbing Huang
 • 2022 Spotlight: SNAKE: Shape-aware Neural 3D Keypoint Field »
  Chengliang Zhong · Peixing You · Xiaoxue Chen · Hao Zhao · Fuchun Sun · Guyue Zhou · Xiaodong Mu · Chuang Gan · Wenbing Huang
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-4 »
  Jiaqi Han · Liang Zhang · Ganqu Cui · Hanqing Wang · Yoav Kolumbus · Shuchen Wu · shaohui peng · Yangrui Chen · Zhiyang Chen · Yousong Zhu · Anwen Hu · Wenbing Huang · Lifan Yuan · Xing Hu · Wei Liang · Noam Nisan · Noemi Elteto · Cong Xie · Tingyang Xu · Luc V Gool · Rui Zhang · Qin Jin · Zhaowen Li · Meng Ma · Bingxiang He · Ishita Dasgupta · Juncheng Gu · Yangyi Chen · Fan Yang · Yu Rong · Ke Tang · Wenguan Wang · Eric Schulz · Zhiyuan Liu · Wei Li · Yanghua Peng · Jiaming Guo · Haixin Wang · Haibin Lin · Maosong Sun · Qi Yi · Chuan Wu · Chaoyang Zhao · Ruizhi Chen · xishan zhang · Yibo Zhu · Liwei Wu · Zidong Du · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ling Li · Qi Guo · Ming Tang · Yunji Chen
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-3 »
  Can Chang · Ke Xue · Xiang Chen · Minting Pan · Jianzhun Shao · Yushi Cao · Peihao Chen · Wenhan Huang · Zhecheng Yuan · Kai Li · Lei Li · Xiangming Zhu · Ni Mu · Zhiming Li · Dongyu Ji · Jiacheng Xu · Zhiqiang Lou · Zhengrong Xue · Bo Yuan · Kun Shao · Kunyang Lin · Jiajun Wu · Hongchang Zhang · Ningyu Zhang · Yunbo Wang · Lei Yuan · Tianpei Yang · Xiaozhuan Liang · Miqing Li · Tianze Zhou · Ling Pan · Weiwen Hu · Xueqian Wang · Hao Zhang · Yuhang Jiang · Xiaokang Yang · Shumin Deng · Wenbing Huang · Chao Qian · YI WU · Matthew Taylor · YAN ZHENG · Shuncheng He · Huazhe Xu · Jun Luo · Yi Li · Thomas Li · Yang Gao · Zongzhang Zhang · Xiangyang Ji · Chuanqi Tan · Jianye Hao · Fei Huang · Huazhe Xu · Dongge Wang · Mingkui Tan · Yang Yu · Chuang Gan · Hangyu Mao · Yang Liu · Luo Si · Jianye Hao · Huajun Chen · Jun Wang · Xiaotie Deng
 • 2022 Spotlight: Learning Active Camera for Multi-Object Navigation »
  Peihao Chen · Dongyu Ji · Kunyang Lin · Weiwen Hu · Wenbing Huang · Thomas Li · Mingkui Tan · Chuang Gan
 • 2022 Spotlight: Learning Physical Dynamics with Subequivariant Graph Neural Networks »
  Jiaqi Han · Wenbing Huang · Hengbo Ma · Jiachen Li · Josh Tenenbaum · Chuang Gan
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 4B-1 »
  Yasmin Salehi · Zhijie Deng · Navid Ansari · Jiaqi Han · Nikita Balagansky · Alexandra Senderovich · Xiang Huang · Kelsey Allen · Xuefei Ning · Chenyang Wu · Ekaterina Bulatova · Tatiana Lopez-Guevara · Dennis Giannacopoulos · Zixuan Zhou · Feng Zhou · Hans-peter Seidel · Daniil Gavrilov · Zhanhong Ye · Wenbing Huang · Tianci Li · Nima Vahidi Ferdowsi · Hengbo Ma · Zongzhang Zhang · Anton Obukhov · Jun Zhu · Kimberly Stachenfeld · Junbo Zhao · Hongsheng Liu · Yang Yu · Tianchen Zhao · Maxim Rakhuba · Jiachen Li · Alvaro Sanchez Gonzalez · Shi Ji · Vahid Babaei · Zidong Wang · Peter Battaglia · Yiping Deng · Josh Tenenbaum · Kang Yang · Jessica Hamrick · Chuang Gan · Changcheng Tang · Shuang Liang · Tobias Pfaff · Yang Li · Min Wang · Huazhong Yang · Yu Wang · Haotian CHU · Fan Yu · Bei Hua · Lei Chen · Bin Dong
 • 2022 Spotlight: When to Update Your Model: Constrained Model-based Reinforcement Learning »
  Tianying Ji · Yu Luo · Fuchun Sun · Mingxuan Jing · Fengxiang He · Wenbing Huang
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 3B-1 »
  Tianying Ji · Tongda Xu · Giulia Denevi · Aibek Alanov · Martin Wistuba · Wei Zhang · Yuesong Shen · Massimiliano Pontil · Vadim Titov · Yan Wang · Yu Luo · Daniel Cremers · Yanjun Han · Arlind Kadra · Dailan He · Josif Grabocka · Zhengyuan Zhou · Fuchun Sun · Carlo Ciliberto · Dmitry Vetrov · Mingxuan Jing · Chenjian Gao · Aaron Flores · Tsachy Weissman · Han Gao · Fengxiang He · Kunzan Liu · Wenbing Huang · Hongwei Qin
 • 2022 Poster: Molecule Generation by Principal Subgraph Mining and Assembling »
  Xiangzhe Kong · Wenbing Huang · Zhixing Tan · Yang Liu
 • 2022 Poster: Learning Active Camera for Multi-Object Navigation »
  Peihao Chen · Dongyu Ji · Kunyang Lin · Weiwen Hu · Wenbing Huang · Thomas Li · Mingkui Tan · Chuang Gan
 • 2022 Poster: Benefits of Permutation-Equivariance in Auction Mechanisms »
  Tian Qin · Fengxiang He · Dingfeng Shi · Wenbing Huang · Dacheng Tao
 • 2022 Poster: Learning Neural Set Functions Under the Optimal Subset Oracle »
  Zijing Ou · Tingyang Xu · Qinliang Su · Yingzhen Li · Peilin Zhao · Yatao Bian
 • 2021 Poster: Not All Low-Pass Filters are Robust in Graph Convolutional Networks »
  Heng Chang · Yu Rong · Tingyang Xu · Yatao Bian · Shiji Zhou · Xin Wang · Junzhou Huang · Wenwu Zhu
 • 2020 Poster: Dirichlet Graph Variational Autoencoder »
  Jia Li · Jianwei Yu · Jiajin Li · Honglei Zhang · Kangfei Zhao · Yu Rong · Hong Cheng · Junzhou Huang
 • 2020 Poster: Self-Supervised Graph Transformer on Large-Scale Molecular Data »
  Yu Rong · Yatao Bian · Tingyang Xu · Weiyang Xie · Ying Wei · Wenbing Huang · Junzhou Huang
 • 2020 Poster: Deep Multimodal Fusion by Channel Exchanging »
  Yikai Wang · Wenbing Huang · Fuchun Sun · Tingyang Xu · Yu Rong · Junzhou Huang
 • 2019 Poster: DTWNet: a Dynamic Time Warping Network »
  Xingyu Cai · Tingyang Xu · Jinfeng Yi · Junzhou Huang · Sanguthevar Rajasekaran
 • 2019 Poster: Imitation Learning from Observations by Minimizing Inverse Dynamics Disagreement »
  Chao Yang · Xiaojian Ma · Wenbing Huang · Fuchun Sun · Huaping Liu · Junzhou Huang · Chuang Gan
 • 2019 Spotlight: Imitation Learning from Observations by Minimizing Inverse Dynamics Disagreement »
  Chao Yang · Xiaojian Ma · Wenbing Huang · Fuchun Sun · Huaping Liu · Junzhou Huang · Chuang Gan
 • 2018 : Poster presentations »
  Simon Wiedemann · Huan Wang · Ivan Zhang · Chong Wang · Mohammad Javad Shafiee · Rachel Manzelli · Wenbing Huang · Tassilo Klein · Lifu Zhang · Ashutosh Adhikari · Faisal Qureshi · Giuseppe Castiglione
 • 2018 Poster: Weakly Supervised Dense Event Captioning in Videos »
  Xin Wang · Wenbing Huang · Chuang Gan · Jingdong Wang · Wenwu Zhu · Junzhou Huang
 • 2018 Poster: Adaptive Sampling Towards Fast Graph Representation Learning »
  Wenbing Huang · Tong Zhang · Yu Rong · Junzhou Huang
 • 2017 Poster: Efficient Optimization for Linear Dynamical Systems with Applications to Clustering and Sparse Coding »
  Wenbing Huang · Mehrtash Harandi · Tong Zhang · Lijie Fan · Fuchun Sun · Junzhou Huang