Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 Theoretically Provable Spiking Neural Networks
Shao-Qun Zhang · Zhi-Hua Zhou
Poster
Thu 9:00 Power and limitations of single-qubit native quantum neural networks
Zhan Yu · Hongshun Yao · Mujin Li · Xin Wang