Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Workshop
MWP-BERT: A Numeracy-augmented Pre-trained Encoder for Math Word Problems
Zhenwen Liang · Jipeng ZHANG · Lei Wang · Wei QIN · Jie Shao · Xiangliang Zhang
Workshop
TDLR: Top Semantic-Down Syntactic Language Representation
Vipula Rawte · Megha Chakraborty · Kaushik Roy · Manas Gaur · Keyur Faldu · Prashant Kikani · Amit Sheth
Workshop
An Analysis of Social Biases Present in BERT Variants Across Multiple Languages
Parishad BehnamGhader · Aristides Milios
Workshop
Stop Wasting My Time! Saving Days of ImageNet and BERT Training with Latest Weight Averaging
Jean Kaddour
Poster
Thu 14:00 ZeroQuant: Efficient and Affordable Post-Training Quantization for Large-Scale Transformers
Zhewei Yao · Reza Yazdani Aminabadi · Minjia Zhang · Xiaoxia Wu · Conglong Li · Yuxiong He
Poster
A Win-win Deal: Towards Sparse and Robust Pre-trained Language Models
Yuanxin Liu · Fandong Meng · Zheng Lin · Jiangnan Li · Peng Fu · Yanan Cao · Weiping Wang · Jie Zhou
Poster
Wed 14:00 Memory Efficient Continual Learning with Transformers
Beyza Ermis · Giovanni Zappella · Martin Wistuba · Aditya Rawal · Cedric Archambeau
Poster
Thu 14:00 BiT: Robustly Binarized Multi-distilled Transformer
Zechun Liu · Barlas Oguz · Aasish Pappu · Lin Xiao · Scott Yih · Meng Li · Raghuraman Krishnamoorthi · Yashar Mehdad
Poster
Wed 9:00 Efficient Non-Parametric Optimizer Search for Diverse Tasks
Ruochen Wang · Yuanhao Xiong · Minhao Cheng · Cho-Jui Hsieh
Poster
Thu 9:00 Towards Efficient Post-training Quantization of Pre-trained Language Models
Haoli Bai · Lu Hou · Lifeng Shang · Xin Jiang · Irwin King · Michael R Lyu
Poster
Tue 9:00 XTC: Extreme Compression for Pre-trained Transformers Made Simple and Efficient
Xiaoxia Wu · Zhewei Yao · Minjia Zhang · Conglong Li · Yuxiong He
Poster
Wed 9:00 Deep Compression of Pre-trained Transformer Models
Naigang Wang · Chi-Chun (Charlie) Liu · Swagath Venkataramani · Sanchari Sen · Chia-Yu Chen · Kaoutar El Maghraoui · Vijayalakshmi (Viji) Srinivasan · Leland Chang