Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation
Xian Liu · Qianyi Wu · Hang Zhou · Yuanqi Du · Wayne Wu · Dahua Lin · Ziwei Liu
Workshop
Towards Data Efficient And Robust Speech Representation Model Distillation
Pheobe Sun · Ruibo Shi · Ahmad Emami · Sean Moran