Search All 2022 Events
 

8 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Sat 9:30 On the Expressive Power of Geometric Graph Neural Networks
Cristian Bodnar · Chaitanya K. Joshi · Simon Mathis · Taco Cohen · Pietro Liò
Workshop
On the Expressive Power of Geometric Graph Neural Networks
Cristian Bodnar · Chaitanya K. Joshi · Simon Mathis · Taco Cohen · Pietro Liò
Poster
Thu 9:00 Your Transformer May Not be as Powerful as You Expect
Shengjie Luo · Shanda Li · Shuxin Zheng · Tie-Yan Liu · Liwei Wang · Di He
Poster
Wed 9:00 Rethinking Lipschitz Neural Networks and Certified Robustness: A Boolean Function Perspective
Bohang Zhang · Du Jiang · Di He · Liwei Wang
Poster
Thu 9:00 Power and limitations of single-qubit native quantum neural networks
Zhan Yu · Hongshun Yao · Mujin Li · Xin Wang
Poster
Thu 14:00 Understanding and Extending Subgraph GNNs by Rethinking Their Symmetries
Fabrizio Frasca · Beatrice Bevilacqua · Michael Bronstein · Haggai Maron
Poster
Thu 9:00 Why Robust Generalization in Deep Learning is Difficult: Perspective of Expressive Power
Binghui Li · Jikai Jin · Han Zhong · John Hopcroft · Liwei Wang
Poster
Thu 9:00 How Powerful are K-hop Message Passing Graph Neural Networks
Jiarui Feng · Yixin Chen · Fuhai Li · Anindya Sarkar · Muhan Zhang