Search All 2022 Events
 

Filter by Keyword:

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 14:00 MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Linxi Fan · Guanzhi Wang · Yunfan Jiang · Ajay Mandlekar · Yuncong Yang · Haoyi Zhu · Andrew Tang · De-An Huang · Yuke Zhu · Anima Anandkumar
Workshop
Sat 8:30 Jim Fan: Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
Poster
REVIVE: Regional Visual Representation Matters in Knowledge-Based Visual Question Answering
Yuanze Lin · Yujia Xie · Dongdong Chen · Yichong Xu · Chenguang Zhu · Lu Yuan