Search All 2022 Events
 

4 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 14:00 ADBench: Anomaly Detection Benchmark
Songqiao Han · Xiyang Hu · Hailiang Huang · Minqi Jiang · Yue Zhao
Poster
Thu 9:00 Hyperparameter Sensitivity in Deep Outlier Detection: Analysis and a Scalable Hyper-Ensemble Solution
Xueying Ding · Lingxiao Zhao · Leman Akoglu
Poster
SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data
Xi Jiang · Jianlin Liu · Jinbao Wang · Qiang Nie · Kai WU · Yong Liu · Chengjie Wang · Feng Zheng
Poster
Thu 14:00 BOND: Benchmarking Unsupervised Outlier Node Detection on Static Attributed Graphs
Kay Liu · Yingtong Dou · Yue Zhao · Xueying Ding · Xiyang Hu · Ruitong Zhang · Kaize Ding · Canyu Chen · Hao Peng · Kai Shu · Lichao Sun · Jundong Li · George H Chen · Zhihao Jia · Philip S Yu