Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Parameter-Efficient Low-Resource Dialogue State Tracking by Prompt Tuning
Mingyu Derek Ma · Jiun-Yu Kao · Shuyang Gao · arpit gupta · Di Jin · Tagyoung Chung · Nanyun Peng
Poster
P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting
Ziyi Wang · Xumin Yu · Yongming Rao · Jie Zhou · Jiwen Lu