Search All 2022 Events
 

4 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 GRASP: Navigating Retrosynthetic Planning with Goal-driven Policy
Yemin Yu · Ying Wei · Kun Kuang · Zhengxing Huang · Huaxiu Yao · Fei Wu
Workshop
Fri 11:30 Element-Wise Formulation of Inorganic Retrosynthesis
Seongmin Kim · Juhwan Noh · Geun Ho Gu · SHU-AN CHEN · Yousung Jung
Workshop
Retrosynthesis Prediction Revisited
Hongyu Tu · Shantam Shorewala · Tengfei Ma · Veronika Thost
Workshop
Mind the Retrosynthesis Gap: Bridging the divide between Single-step and Multi-step Retrosynthesis Prediction
Alan Kai Hassen · Paula Torren-Peraire · Samuel Genheden · Jonas Verhoeven · Mike Preuss · Igor Tetko