Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
MOPA: a Minimalist Off-Policy Approach to Safe-RL
Hao Sun · Ziping Xu · Zhenghao Peng · Meng Fang · Bo Dai · Bolei Zhou
Poster
Tue 9:00 Efficient Risk-Averse Reinforcement Learning
Ido Greenberg · Yinlam Chow · Mohammad Ghavamzadeh · Shie Mannor
Poster
Thu 9:00 Towards Safe Reinforcement Learning with a Safety Editor Policy
Haonan Yu · Wei Xu · Haichao Zhang