Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 14:00 Autoregressive Search Engines: Generating Substrings as Document Identifiers
Michele Bevilacqua · Giuseppe Ottaviano · Patrick Lewis · Scott Yih · Sebastian Riedel · Fabio Petroni
Poster
Thu 9:00 A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval
Yujing Wang · Yingyan Hou · Haonan Wang · Ziming Miao · Shibin Wu · Hao Sun · Qi Chen · Yuqing Xia · Chengmin Chi · Guoshuai Zhao · Zheng Liu · Xing Xie · Hao Sun · Weiwei Deng · Qi Zhang · Mao Yang