Search All 2022 Events
 

23 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Thu 9:00 Minimax Regret for Cascading Bandits
Daniel Vial · Sujay Sanghavi · Sanjay Shakkottai · R. Srikant
Poster
Wed 14:00 Toward Understanding Privileged Features Distillation in Learning-to-Rank
Shuo Yang · Sujay Sanghavi · Holakou Rahmanian · Jan Bakus · Vishwanathan S. V. N.
Workshop
Matrix Estimation for Offline Evaluation in Reinforcement Learning with Low-Rank Structure
Xumei Xi · Christina Yu · Yudong Chen
Workshop
Time-Efficient Reward Learning via Visually Assisted Cluster Ranking
David Zhang · Micah Carroll · Andreea Bobu · Anca Dragan
Affinity Workshop
Protein Structure Ranking with Atom-level Geometric Representation Learning
Tian Xia · Sarp Aykent
Workshop
A Ranking Game for Imitation Learning
Harshit Sushil Sikchi · Akanksha Saran · Wonjoon Goo · Scott Niekum
Poster
Thu 14:00 Efficient Frameworks for Generalized Low-Rank Matrix Bandit Problems
Yue Kang · Cho-Jui Hsieh · Thomas Chun Man Lee
Workshop
A Simple Framework for Active Learning to Rank
Qingzhong Wang · Haifang Li · Haoyi Xiong · Wen Wang · Jiang Bian · Yu Lu · Shuaiqiang Wang · zhicong cheng · Dawei Yin · Dejing Dou
Poster
Wed 9:00 Low-Rank Modular Reinforcement Learning via Muscle Synergy
Heng Dong · Tonghan Wang · Jiayuan Liu · Chongjie Zhang
Poster
Wed 9:00 A Large Scale Search Dataset for Unbiased Learning to Rank
Lixin Zou · Haitao Mao · Xiaokai Chu · Jiliang Tang · Wenwen Ye · Shuaiqiang Wang · Dawei Yin
Poster
Thu 9:00 A Unified Statistical Learning Model for Rankings and Scores with Application to Grant Panel Review
Michael Pearce · Elena A. Erosheva
Poster
Rank Diminishing in Deep Neural Networks
Ruili Feng · Kecheng Zheng · Yukun Huang · Deli Zhao · Michael Jordan · Zheng-Jun Zha