Search All 2022 Events
 

10 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
M4Singer: A Multi-Style, Multi-Singer and Musical Score Provided Mandarin Singing Corpus
Lichao Zhang · Ruiqi Li · Shoutong Wang · Liqun Deng · Jinglin Liu · Yi Ren · Jinzheng He · Rongjie Huang · Jieming Zhu · Xiao Chen · Zhou Zhao
Poster
Tue 14:00 ComMU: Dataset for Combinatorial Music Generation
Hyun Lee · Taehyun Kim · Hyolim Kang · Minjoo Ki · Hyeonchan Hwang · kwanho park · Sharang Han · Seon Joo Kim
Poster
You Never Stop Dancing: Non-freezing Dance Generation via Bank-constrained Manifold Projection
Jiangxin Sun · Chunyu Wang · Huang Hu · Hanjiang Lai · Zhi Jin · Jian-Fang Hu
Poster
Wed 14:00 Neurosymbolic Deep Generative Models for Sequence Data with Relational Constraints
Halley Young · Maxwell Du · Osbert Bastani
Poster
Tue 9:00 Museformer: Transformer with Fine- and Coarse-Grained Attention for Music Generation
Botao Yu · Peiling Lu · Rui Wang · Wei Hu · Xu Tan · Wei Ye · Shikun Zhang · Tao Qin · Tie-Yan Liu
Affinity Workshop
Dissecting the Genre of Nigerian Music with Machine Learning Models
Sakinat Folorunso
Workshop
Fri 15:05 Efficient Controllable Generative Models for Music and Performance Synthesis
Cheng-Zhi Anna Huang
Workshop
Instrument Separation of Symbolic Music by Explicitly Guided Diffusion Model
Sangjun Han · Hyeongrae Ihm · DaeHan Ahn · Woohyung Lim
Affinity Workshop
Data Analysis and Machine Learning for Speech Music Playlist Generation
Maikey Khorani
Affinity Workshop
Exposure Fairness in Music Recommendation
Rebecca Salganik · Fernando Diaz · Golnoosh Farnadi