Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 Non-Gaussian Tensor Programs
Eugene Golikov · Greg Yang
Poster
Thu 9:00 Tensor Program Optimization with Probabilistic Programs
Junru Shao · Xiyou Zhou · Siyuan Feng · Bohan Hou · Ruihang Lai · Hongyi Jin · Wuwei Lin · Masahiro Masuda · Cody Hao Yu · Tianqi Chen