Search All 2022 Events
 

272 Results

<<   <   Page 1 of 23   >   >>
Poster
Tue 14:00 Near-Optimal Collaborative Learning in Bandits
Clémence Réda · Sattar Vakili · Emilie Kaufmann
Poster
Exploring the Algorithm-Dependent Generalization of AUPRC Optimization with List Stability
Peisong Wen · Qianqian Xu · Zhiyong Yang · Yuan He · Qingming Huang
Workshop
"I pick you choose": Joint human-algorithm decision making in multi-armed bandits
Kate Donahue · Sreenivas Gollapudi · Kostas Kollias
Poster
Thu 9:00 PEER: A Comprehensive and Multi-Task Benchmark for Protein Sequence Understanding
Minghao Xu · Zuobai Zhang · Jiarui Lu · Zhaocheng Zhu · Yangtian Zhang · Ma Chang · Runcheng Liu · Jian Tang
Poster
Tue 9:00 Myriad: a real-world testbed to bridge trajectory optimization and deep learning
Nikolaus Howe · Simon Dufort-Labbé · Nitarshan Rajkumar · Pierre-Luc Bacon
Tutorial
Mon 11:00 Algorithmic fairness: at the intersections
Golnoosh Farnadi · Q.Vera Liao · Elliot Creager
Spotlight Spotlight
Thu 10:00 Lightning Talks 5A-3
Minting Pan · Xiang Chen · Wenhan Huang · Can Chang · Zhecheng Yuan · Jianzhun Shao · Yushi Cao · Peihao Chen · Ke Xue · Zhengrong Xue · Zhiqiang Lou · Xiangming Zhu · Lei Li · Zhiming Li · Kai Li · Jiacheng Xu · Dongyu Ji · Ni Mu · Kun Shao · Tianpei Yang · Kunyang Lin · Ningyu Zhang · Yunbo Wang · Lei Yuan · Bo Yuan · Hongchang Zhang · Jiajun Wu · Tianze Zhou · Xueqian Wang · Ling Pan · Yuhang Jiang · Xiaokang Yang · Xiaozhuan Liang · Hao Zhang · Weiwen Hu · Miqing Li · YAN ZHENG · Matthew Taylor · Huazhe Xu · Shumin Deng · Chao Qian · YI WU · Shuncheng He · Wenbing Huang · Chuanqi Tan · Zongzhang Zhang · Yang Gao · Jun Luo · Yi Li · Xiangyang Ji · Thomas Li · Mingkui Tan · Fei Huang · Yang Yu · Huazhe Xu · Dongge Wang · Jianye Hao · Chuang Gan · Yang Liu · Luo Si · Hangyu Mao · Huajun Chen · Jianye Hao · Jun Wang · Xiaotie Deng
Poster
Tue 9:00 Simple and Optimal Greedy Online Contention Resolution Schemes
Vasilis Livanos
Poster
Wed 14:00 Provably tuning the ElasticNet across instances
Maria-Florina Balcan · Misha Khodak · Dravyansh Sharma · Ameet Talwalkar
Poster
Wed 9:00 Sublinear Algorithms for Hierarchical Clustering
Arpit Agarwal · Sanjeev Khanna · Huan Li · Prathamesh Patil
Poster
Wed 14:00 Instance-optimal PAC Algorithms for Contextual Bandits
Zhaoqi Li · Lillian Ratliff · houssam nassif · Kevin Jamieson · Lalit Jain
Poster
Tue 9:00 How Well Do Unsupervised Learning Algorithms Model Human Real-time and Life-long Learning?
Chengxu Zhuang · Ziyu Xiang · Yoon Bai · Xiaoxuan Jia · Nicholas Turk-Browne · Kenneth Norman · James J DiCarlo · Dan Yamins