Search All 2022 Events
 

1 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 14:00 MorphTE: Injecting Morphology in Tensorized Embeddings
Guobing Gan · Peng Zhang · Sunzhu Li · Xiuqing Lu · Benyou Wang