Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 14:00 Synergy-of-Experts: Collaborate to Improve Adversarial Robustness
Sen Cui · Jingfeng ZHANG · Jian Liang · Bo Han · Masashi Sugiyama · Changshui Zhang
Poster
Tue 9:00 Learning low-dimensional generalizable natural features from retina using a U-net
Siwei Wang · Benjamin Hoshal · Elizabeth de Laittre · Thierry Mora · Michael Berry · Stephanie Palmer
Poster
SPD: Synergy Pattern Diversifying Oriented Unsupervised Multi-agent Reinforcement Learning
Yuhang Jiang · Jianzhun Shao · Shuncheng He · Hongchang Zhang · Xiangyang Ji
Poster
Wed 9:00 Low-Rank Modular Reinforcement Learning via Muscle Synergy
Heng Dong · Tonghan Wang · Jiayuan Liu · Chongjie Zhang