Skip to yearly menu bar Skip to main content


Panel

Featured Papers Panels 2A

Virtual

Moderators: Taylan Cemgil · Wen Sun · Yongqiang Chen

Abstract:

Each panel session is split into four 30-minute blocks composed of a set of lightning talks and a deep dive session related to similar topics. The deep dive will begin immediately after lightning talks and the related Q&A (it might be before the 15 min are over). We will not take any questions via microphone but ask you to use slido (see embedding below or go to https://slido.com and use keyword #neurips22). If you are a presenter or moderator, you should see a zoom link that you can use to join the session for Q&A.

Finally some important don'ts: DO NOT share any zoom or slido information publicly. DO NOT join zoom if you are not presenting or moderating.

Chat is not available.

Tue 6 Dec. 17:00 - 17:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 2A-1

Caio Kalil Lauand · Ryan Strauss · Yasong Feng · lingyu gu · Alireza Fathollah Pour · Oren Mangoubi · Jianhao Ma · Binghui Li · Hassan Ashtiani · Yongqi Du · Salar Fattahi · Sean Meyn · Jikai Jin · Nisheeth Vishnoi · zengfeng Huang · Junier B Oliva · yuan zhang · Han Zhong · Tianyu Wang · John Hopcroft · Di Xie · Shiliang Pu · Liwei Wang · Robert Qiu · Zhenyu Liao

Tue 6 Dec. 17:30 - 17:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 2A-2

Harikrishnan N B · Jianhao Ding · Juha Harviainen · Yizhen Wang · Lue Tao · Oren Mangoubi · Tong Bu · Nisheeth Vishnoi · Mohannad Alhanahnah · Mikko Koivisto · Aditi Kathpalia · Lei Feng · Nithin Nagaraj · Hongxin Wei · Xiaozhu Meng · Petteri Kaski · Zhaofei Yu · Tiejun Huang · Ke Wang · Jinfeng Yi · Jian Liu · Sheng-Jun Huang · Mihai Christodorescu · Songcan Chen · Somesh Jha

Tue 6 Dec. 18:00 - 18:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 2A-3

David Buterez · Chengan He · Xuan Kan · Yutong Lin · Konstantin Schürholt · Yu Yang · Louis Annabi · Wei Dai · Xiaotian Cheng · Alexandre Pitti · Ze Liu · Jon Paul Janet · Jun Saito · Boris Knyazev · Mathias Quoy · Zheng Zhang · James Zachary · Steven J Kiddle · Xavier Giro-i-Nieto · Chang Liu · Hejie Cui · Zilong Zhang · Hakan Bilen · Damian Borth · Dino Oglic · Holly Rushmeier · Han Hu · Xiangyang Ji · Yi Zhou · Nanning Zheng · Ying Guo · Pietro Liò · Stephen Lin · Carl Yang · Yue Cao

Tue 6 Dec. 18:30 - 18:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 2A-4

Sarthak Mittal · Richard Grumitt · Zuoyu Yan · Lihao Wang · Dongsheng Wang · Alexander Korotin · Jiangxin Sun · Ankit Gupta · Vage Egiazarian · Tengfei Ma · Yi Zhou · Yi.shi Xu · Albert Gu · Biwei Dai · Chunyu Wang · Yoshua Bengio · Uros Seljak · Miaoge Li · Guillaume Lajoie · Yiqun Wang · Liangcai Gao · Lingxiao Li · Jonathan Berant · Huang Hu · Xiaoqing Zheng · Zhibin Duan · Hanjiang Lai · Evgeny Burnaev · Zhi Tang · Zhi Jin · Xuanjing Huang · Chaojie Wang · Yusu Wang · Jian-Fang Hu · Bo Chen · Chao Chen · Hao Zhou · Mingyuan Zhou