Skip to yearly menu bar Skip to main content


Panel

Featured Papers Panels 4A

Virtual

Moderators: Han Zhao · Claudio Gentile · Xu Tan · Zelin Zhao

Abstract:

Each panel session is split into four 30-minute blocks composed of a set of lightning talks and a deep dive session related to similar topics. The deep dive will begin immediately after lightning talks and the related Q&A (it might be before the 15 min are over). We will not take any questions via microphone but ask you to use slido (see embedding below or go to https://slido.com and use keyword #neurips22). If you are a presenter or moderator, you should see a zoom link that you can use to join the session for Q&A.

Finally some important don'ts: DO NOT share any zoom or slido information publicly. DO NOT join zoom if you are not presenting or moderating.

Chat is not available.

Wed 7 Dec. 17:00 - 17:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 4A-1

Jiawei Huang · Su Jia · Abdurakhmon Sadiev · Ruomin Huang · Yuanyu Wan · Denizalp Goktas · Jiechao Guan · Andrew Li · Wei-Wei Tu · Li Zhao · Amy Greenwald · Jiawei Huang · Dmitry Kovalev · Yong Liu · Wenjie Liu · Peter Richtarik · Lijun Zhang · Zhiwu Lu · R Ravi · Tao Qin · Wei Chen · Hu Ding · Nan Jiang · Tie-Yan Liu

Wed 7 Dec. 17:30 - 17:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 4A-2

Barakeel Fanseu Kamhoua · Hualin Zhang · Taiki Miyagawa · Tomoya Murata · Xin Lyu · Yan Dai · Elena Grigorescu · Zhipeng Tu · Lijun Zhang · Taiji Suzuki · Wei Jiang · Haipeng Luo · Lin Zhang · Xi Wang · Young-San Lin · Huan Xiong · Liyu Chen · Bin Gu · Jinfeng Yi · Yongqiang Chen · Sandeep Silwal · Yiguang Hong · Maoyuan Song · Lei Wang · Tianbao Yang · Han Yang · MA Kaili · Samson Zhou · Deming Yuan · Bo Han · Guodong Shi · Bo Li · James Cheng

Wed 7 Dec. 18:00 - 18:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 4A-3

Zhihan Gao · Yabin Wang · Xingyu Qu · Luziwei Leng · Mingqing Xiao · Bohan Wang · Yu Shen · Zhiwu Huang · Xingjian Shi · Qi Meng · Yupeng Lu · Diyang Li · Qingyan Meng · Kaiwei Che · Yang Li · Hao Wang · Huishuai Zhang · Zongpeng Zhang · Kaixuan Zhang · Xiaopeng Hong · Xiaohan Zhao · Di He · Jianguo Zhang · Yaofeng Tu · Bin Gu · Yi Zhu · Ruoyu Sun · Yuyang (Bernie) Wang · Zhouchen Lin · Qinghu Meng · Wei Chen · Wentao Zhang · Bin CUI · Jie Cheng · Zhi-Ming Ma · Mu Li · Qinghai Guo · Dit-Yan Yeung · Tie-Yan Liu · Jianxing Liao

Wed 7 Dec. 18:30 - 18:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 4A-4

Yunhao Tang · LING LIANG · Thomas Chau · Daeha Kim · Junbiao Cui · Rui Lu · Lei Song · Byung Cheol Song · Andrew Zhao · Remi Munos · Łukasz Dudziak · Jiye Liang · Ke Xue · Kaidi Xu · Mark Rowland · Hongkai Wen · Xing Hu · Xiaobin Huang · Simon Du · Nicholas Lane · Chao Qian · Lei Deng · Bernardo Avila Pires · Gao Huang · Will Dabney · Mohamed Abdelfattah · Yuan Xie · Marc Bellemare