Search All 2022 Events
 

9 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
BEVFusion: A Simple and Robust LiDAR-Camera Fusion Framework
Tingting Liang · Hongwei Xie · Kaicheng Yu · Zhongyu Xia · Zhiwei Lin · Yongtao Wang · Tao Tang · Bing Wang · Zhi Tang
Poster
Wed 14:00 MATE: Benchmarking Multi-Agent Reinforcement Learning in Distributed Target Coverage Control
Xuehai Pan · Mickel Liu · Fangwei Zhong · Yaodong Yang · Song-Chun Zhu · Yizhou Wang
Poster
Neural Surface Reconstruction of Dynamic Scenes with Monocular RGB-D Camera
Hongrui Cai · Wanquan Feng · Xuetao Feng · Yan Wang · Juyong Zhang
Poster
Learning Optical Flow from Continuous Spike Streams
Rui Zhao · Ruiqin Xiong · Jing Zhao · Zhaofei Yu · Xiaopeng Fan · Tiejun Huang
Poster
Thu 9:00 Learning Active Camera for Multi-Object Navigation
Peihao Chen · Dongyu Ji · Kunyang Lin · Weiwen Hu · Wenbing Huang · Thomas Li · Mingkui Tan · Chuang Gan
Poster
Wed 14:00 Multiview Human Body Reconstruction from Uncalibrated Cameras
Zhixuan Yu · Linguang Zhang · Yuanlu Xu · Chengcheng Tang · LUAN TRAN · Cem Keskin · Hyun Soo Park
Poster
Tue 9:00 ActionSense: A Multimodal Dataset and Recording Framework for Human Activities Using Wearable Sensors in a Kitchen Environment
Joseph DelPreto · Chao Liu · Yiyue Luo · Michael Foshey · Yunzhu Li · Antonio Torralba · Wojciech Matusik · Daniela Rus
Affinity Workshop
I see you: A Vehicle-Pedestrian Interaction Dataset from Traffic Surveillance Cameras
Hanan Ronaldo Quispe Condori · Jorshinno Sumire Mamani · Rut Patricia Condori Obregon · Edwin Alvarez Mamani · harley vera olivera
Poster
Thu 14:00 SCAMPS: Synthetics for Camera Measurement of Physiological Signals
Daniel McDuff · Miah Wander · Xin Liu · Brian Hill · Javier Hernandez · Jonathan Lester · Tadas Baltrusaitis