Panel

Featured Papers Panels 3A

Virtual

Moderators: Eva Dyer · Jeremiah Liu · John T Halloran · Qihang Lin

Abstract:

Each panel session is split into four 30-minute blocks composed of a set of lightning talks and a deep dive session related to similar topics. The deep dive will begin immediately after lightning talks and the related Q&A (it might be before the 15 min are over). We will not take any questions via microphone but ask you to use slido (see embedding below or go to https://slido.com and use keyword #neurips22). If you are a presenter or moderator, you should see a zoom link that you can use to join the session for Q&A.

Finally some important don'ts: DO NOT share any zoom or slido information publicly. DO NOT join zoom if you are not presenting or moderating.

Chat is not available.

Wed 7 Dec. 9:00 - 9:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 3A-1

Shu Ding · Wanxing Chang · Jiyang Guan · Mouxiang Chen · Guan Gui · Yue Tan · Shiyun Lin · Guodong Long · Yuze Han · Wei Wang · Zhen Zhao · Ye Shi · Jian Liang · Chenghao Liu · Lei Qi · Ran He · Jie Ma · Zemin Liu · Xiang Li · Hoang Tuan · Luping Zhou · Zhihua Zhang · Jianling Sun · Jingya Wang · LU LIU · Tianyi Zhou · Lei Wang · Jing Jiang · Yinghuan Shi

Wed 7 Dec. 9:15 - 9:30 PST

Panel
Panel 3A-1: Double Bubble, Toil… & Label Noise in…

Andrew Cullen · Chengyu Dong

Wed 7 Dec. 9:30 - 9:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 3A-2

shuwen yang · Xu Zhang · Delvin Ce Zhang · Lan-Zhe Guo · Renzhe Xu · Zhuoer Xu · Yao-Xiang Ding · Weihan Li · Xingxuan Zhang · Xi-Zhu Wu · Zhenyuan Yuan · Hady Lauw · Yu Qi · Yi-Ge Zhang · Zhihao Yang · Guanghui Zhu · Dong Li · Changhua Meng · Kun Zhou · Gang Pan · Zhi-Fan Wu · Bo Li · Minghui Zhu · Zhi-Hua Zhou · Yafeng Zhang · Yingxueff Zhang · shiwen cui · Jie-Jing Shao · Zhanguang Zhang · Zhenzhe Ying · Xiaolong Chen · Yu-Feng Li · Guojie Song · Peng Cui · Weiqiang Wang · Ming GU · Jianye Hao · Yihua Huang

Wed 7 Dec. 9:45 - 10:00 PST

Panel
Panel 3A-2: Linear tree shap… & Exploring the Whole…

peng yu · Cynthia Rudin

Wed 7 Dec. 10:00 - 10:15 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 3A-3

Xu Yan · Zheng Dong · Qiancheng Fu · Jing Tan · Hezhen Hu · Fukun Yin · Weilun Wang · Ke Xu · Heshen Zhan · Wen Liu · Qingshan Xu · Xiaotong Zhao · Chaoda Zheng · Ziheng Duan · Zilong Huang · Xintian Shi · Wengang Zhou · Yew Soon Ong · Pei Cheng · Hujun Bao · Houqiang Li · Wenbing Tao · Jiantao Gao · Bin Kang · Weiwei Xu · Limin Wang · Ruimao Zhang · Tao Chen · Gang Yu · Rynson Lau · Shuguang Cui · Zhen Li

Wed 7 Dec. 10:15 - 10:30 PST

Panel
Panel 3A-3: Dynamic Inverse Reinforcement… & Single-phase deep learning…

Zoe Ashwood · Will Greedy

Wed 7 Dec. 10:30 - 10:45 PST

Lightning Talk
Lightning Talks 3A-4

Jinzhi Zhang · Hao Jiang · Hongrui Cai · Qi Yi · Yang Jin · Zhi Tian · Rui Zhang · Wanquan Feng · Xiangxiang Chu · Ruofan Tang · yongzhi li · Yadong Mu · Zehuan Yuan · shaohui peng · Zheng Cao · Xiaoming Wang · Xuetao Feng · Xiaolin Wei · Jiaming Guo · Yadong Mu · Yan Wang · Jing Xiao · Xing Hu · Chunhua Shen · Ruqi Huang · Juyong Zhang · Zidong Du · LU FANG · xishan zhang · Qi Guo · Yunji Chen

Wed 7 Dec. 10:45 - 11:00 PST

Panel
Panel 3A-4: Reproducibility in Optimization:… & A framework for…

Kwangjun Ahn · Mathieu Dagréou